Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΠΣΕΑ) διοργανώνονται κάθε 2 χρόνια από το 1999. Κάθε ΠΣΕΑ εκτός από επιστημονικό Συνέδριο αποτελεί επίσης διεργασία ανταλλαγής απόψεων και χάραξης κοινής συνισταμένης πορείας στον χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα καθώς και μια ευκαιρία για ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων ερασιτεχνών αστρονόμων.

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας διεξήχθη στην Πάτρα από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022 με διοργάνωση της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας "Ωρίων" και περιλάμβανε 35 προφορικές εισηγήσεις.