14ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είχε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να διοργανώσει το 14ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ), από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

To ΔΣΕΓ πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 1993 και είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές της γλωσσολογικής μελέτης και ανάλυσης της Ελληνικής. Κατά συνέπεια, φιλοξενεί συμμετοχές από όλες τις θεματικές περιοχές της Ελληνικής Γλωσσολογίας, τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης.

Στο ΔΣΕΓ14 πραγματοποιήθηκαν 189 προφορικές και 13 αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις και μία στρογγυλή τράπεζα για νέους ερευνητές. Στον χώρο του συνεδρίου λειτούργησαν πέντε εκθέσεις (από το ΠΜΣ «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, τις Εκδόσεις Gutenberg και τη 'Neurolingo'). Τέλος, κατά τις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάστηκε η έκδοση "Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek" (2019, Cambridge University Press) και επιδόθηκε ο αφιερωματικός τόμος «Γλωσσική ποικιλία: Μελέτες αφιερωμένες στην τιμώμενη Αγγελική Ράλλη».

Eνδεδειγμένος τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς:

Μαρκόπουλος, Θ., Χ. Βλάχος, Α. Αρχάκης, Δ. Παπαζαχαρίου, Γ. Ι. Ξυδόπουλος και Α. Ρούσσου (επιμ.). 2021. Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Πατρών (ISBN: 978-618-5496-03-6)